O.K. neka bude OK

  • O.rganizija i K.omunikacija Vam nisu omiljene stavke Vašeg poslovanja?
  • Ne volite prodaju?
  • Ne znate od kuda krenuti prema povećanju prihoda?
  • Imate manjka vremena za sve Vaše poslovne obaveze?
  • Plaše li Vas razgovori s masom ljudi?
  • Potrebna Vam je pomoć na stranom jeziku?
  • Organizacija poslovnih sastanaka Vam oduzima dragocjeno vrijeme?
  • Međunarodni sajam je pred vratima a Vi ne stižete sami?
usluge-anita-kandera

Zato spajamo najbitnije!

Prodaja

Prodajna podrška na njemačkom i engleskom jeziku, baze podataka, akvizicija…

Međunarodni sajmovi

Savjetovanje oko organizacije, prikupljanje potrebne dokumentacije, komunikacije na njemačkom ili engleskom jeziku…

Organizacija

Poslovni sastanci i putovanja, događaji, konferencije, radionice, seminari…

Online marketing

Podrška kod izrade web stranice, objava oglasa, postavljanje lokacije tvrtke na google karte…

Istraživanje

Istraživanje novog tržišta, kreiranje baze potencijalnih klijenata (CRM)…

Timekeeper

Ušteda vašeg vremena!

Mogu Vam pomoći...

Njemačkim jezikom
Prodajom
Komunikacijom
Organizacijom

...već sada!

hrHR
de_DEDE hrHR